Kjære medlem i society, vi ønsker alle et riktig godt nytt år.
Islamabad Rawalpindi Welfare Society skal holde årlige generalforsamling

Dag: Lørdag Dato: 21 januar 2017
Tid: kl.17:00 – 20:00 Sted: Grünerløkka i Thorvald Meyers gate 38
Ønsker du å fremme en sak på generalforsamlingen må den være sendt til leder Mirza Mohammad Zulfiqar på mail «irws@live.no» innen 15. januar 2017.

Dagsorden

  Tilawat av Quran Pak og Naat Shareef
  Godkjenne de fremmøtte representantene
  Ordstyrer
  Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
  Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2016.
  Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2016.
  Budsjett for 2017
  Valg av nest leder 2017-2018
  Gjennomgang og godkjenning av forslagene fra medlemmer om endringer i vedtekter.
  25 år Silver jubilee program i mars 2017
  Andre innkomne saker fra medlemmer

Det vil bli servering ved enden av programmet. Vel møtt…!

Medlemskontingent for 2017
Vi har sendt faktura for medlemskontingent for 2017 og dette må betales innen 31.01.2017 for å beholde medlemskapet sitt. Merk betalingen med medlemsnummeret og navn ditt. Ved spørsmål eller hvis dere har ikke fått faktura på epost ring Iqbal Akhtar Khan på 404 60 313 eller send oss en mail på irws@live.no
NB! Medlemskontingent har økt med 50 kr både for familie og single fra 2017. Medlemskontingent for familie er nå 350 kr og for single 150 Kr.
Kontonr: 7878 05 31176

Kontakt nr 901 40 963 eller 40 48 68 38.