Aktiviteter

Islamabad Rawalpindi Welfare Society Org.nr. 991979549 er en frivillig organisasjon. Organisasjonen ble stiftet i 1991. IRWS er en forening for de som kommer fra dette området i Pakistan. Vi har ca 800 betalende medlemmer. IRWS har ingen ansatt som får lønn, alle som sitter i styre jobber frivillig. Vi får støtte fra Enhet for mangfold og integrering (EMI) og medlemskontingent. Vi har ingen annen inntektskilde. Vi leverer årsregnskapet, budsjett, årsrapport og protokollen til EMI hvert år for å få støtte for neste år. Vi bruker disse penger på forskjellige sosiale aktiviteter for våre medlemmer.

  • Vi bidrar med forskjellige sosiale aktiviteter, og i noen tilfeller også hjelper medlemmene økonomisk, dette gjelder da i den vanskelig tiden når noen av deres kjære går bort.
  • Ved dødsfall av medlem eller vedkommendes ektefelle eller barn (under 18 år), vil organisasjonen dekke utgifter for begravelse i Norge eller forsendelsen av båre til Pakistan samt en tur/retur flybillett for avdødes nærmeste til Pakistan.
  • Ved dødsfall av medlem eller vedkommendes ektefelle eller barn (under 18 år) i Pakistan som var på ferie, vil organisasjonen dekke tur/retur reiseutgifter til Pakistan for ett familiemedlem. Etterlate har forpliktet til å skaffe dødsattest i slike tilfeller.
  • Ved dødsfall av medlem eller vedkommendes ektefelle/barn (under 18 år) i utlandet unntatt Pakistan, vil organisasjonen betale Kr. 20.000,- som kontant støtte. Etterlate må skaffe dødsattest i slike tilfelle.
  • Ved dødsfall av familiens overhode, vil organisasjonen i henhold til norske lover hjelpe familien med deres rettigheter
  • Vi jobber med informasjon og forebyggende arbeid.
  • IRWS er eneste organisasjonen i hele landet som er kjent for å arrangere Pakistansk dag hvert år den 23 mars. IRWS gir også hvert år en pris til de som vises stor innsats innenfor forebyggende og brobyggings arbeid.
  • IRWS er alltid vært opptatt av samtlige samfunns relaterte saker, det kan være kriminalitet, tvangsekteskap, bolig diskriminering eller problemer rundt barnehage osv.
  • Vi har tett samarbeid med mange forskjellige organisasjoner og med offentlige etater spesielt dette gjelder Bydel gamle oslo, Minhaj konfliktråd, Røde kors tvangsekteskap, Innvandreretaten, Ihsg, Norad, IKM, Imdi, Enhet for mangfold og integrering (EMI).

Vi ønsker åpenhet, god samarbeid og ærlighet fordi på den måten kan vi skape et godt samhold, som er en del av vår forenings formål derfor IRWS tåler offentlig omtale og konstruktiv kritikk.