For å sikre forsvarlig håndtering og god utnyttelse av ressursene i avfall, er det viktig at avfallet samles inn og håndteres på riktig måte.

Denne filmen forteller hvor viktig det er å håndtere avfall riktig og hvordan du kan gjøre det.