Motivasjonsseminar for foreldres aktiv deltakelse i barnas skolehverdag – 17.12.2017