IRWS har igangsatt et arbeid for å oppdatere medlemsinformasjonen. Etter en gjennomgang av medlemslistene ser vi at flere felter som fødselsdato, mobilnr, epost ikke er utfylt. Vi ber deg om å sende inn medlemsinformasjon på nytt for alle familiemedlemmer.

Årsaken til at informasjonen ikke er fullstendig kan forklares med at flere har vært medlem i flere tiår, hvor det hverken fantes mobiltelefon eller e-post. Videre du har flyttet, byttet telefonnummer eller epostadresse eller har fått barn eller ny familiemedlemmer (kona/mann) fra utlandet.

Vi har utarbeidet et skjema som vi ber deg fylle ut og sende inn. En oppdatert medlemsliste sikrer oss at vi kan nå deg per telefon eller e-post. En oppdatert medlemsliste sørger for at du får viktig informasjon i posten eller på e-post til rett tid.

Oppdater medlemsinfo her:

https://goo.gl/forms/NmmtbLPoPAqq6vsv2

Vi håper du kan sette av et minutt til å oppdatere din medlemsinformasjon og gjerne del informasjon til andre IRWS medlemmer.