Infomøte kun for våre unge voksne og kvinnelige medlemmer.

Infomøte kun for våre unge voksne og kvinnelige medlemmer.

Infomøte kun for våre unge voksne og kvinnelige medlemmer.

Organisasjonen har fylt snart 28 år og det har fungert eksemplarisk. Vi ønsker derfor flere frivillige unge voksne og eller kvinner som kan bistå med å drive nåværende organisasjonen og forbedre den i fremtiden.

Vi kommer til å diskutere organisasjonens hoved arbeidsoppgaver, hvorfor det er viktig for oss og ikke minst motivasjon for deltakelse i 2020 valget. Det vil også bli diskutert roller/aktiviteter våre nye deltakere kan få.

Sted: Ensjøveien 14, 0665 Oslo
Dag/Dato: Lørdag / 09.11.2019, Tid: 15:00 – 17:00
Svarfrist: 07.11.2019
Vi håper at flest mulig av dere kan melde sin interesse.
Kontakt nr 40 48 68 38