Medlemskontingent fra IRWS er en årlig faktura som sendes ut i januar hvert år til alle medlemmer som tilhører organisasjonen.
Vi ønsker å minne om at det er svært viktig at fakturamottaker (selve medlem) betaler kontingenten gjennom sin egen konto innen fastsatt tidsfrist, samt at man oppgir sitt medlemsnummer ved betaling.
Ved behov for nytt medlemsskjema kan vi nås pr e-post. Hvis dere ikke har fått faktura eller det står feil beløp, ta kontakt med oss på irws@live.no eller ring oss på telefonnr 45 66 35 30.

Kontonr: 7878 05 31176