HJELP OSS Å REDDE FLERE LIV I PAKISTAN

Vår organisasjon, Islamabad Rawalpindi Welfare Society, jobber med å samle inn penger i nødsituasjoner. Vårt hjemland er i krise og trenger økonomisk bistand. Vi setter stor pris på medlemmer som tidligere har donert penger da vanskelige situasjoner oppstod Pakistan. Vi mener derfor at dere spiller igjen en kritisk viktig rolle i korona-krisen pakistanske innbyggere er nå rammet av.

Som dere er klar over har spredning av Korona viruset i Pakistan ført til at våre landsmenn har blitt tvunget inn i en utrolig vanskelig situasjon. Lockdown i tillegg til allerede mangel på matvarer gjør hverdagen vanskelig for dem og deres familier. Flere mister sine inntektskilder og samtidig står i fare for ikke å ha råd til nødvendig helsehjelp. De har heller ikke muligheten til å forsørge sine familier på en forsvarlig måte.

Det er NÅ vi kan stille opp, hjelpe og vise solidaritet til de mest rammede i hjemlandet vårt.

IRWS er i gang med et veldedighetsprogram hvor styret leder og koordinerer innsamlingen for å bekjempe COVID-19 pandemien i Pakistan. Målet er å samle inn penger som vil sendes til de som er hardest rammet. Bistanden vil i hovedsak fokuseres på områder i Zillah Rawalpindi, men også med et nasjonalt fokus.

Vi trenger at du stiller opp! Du som medlem har nå en mulighet til å bidra til å hjelpe de svake og fattige familiene i Pakistan gjennom IRWS Norge. Medlemmer fra styret som befinner seg i Pakistan akkurat nå vil også bidra til å bekjempe pandemien. Donasjonen vil gå gjennom Islamabad Rawalpindi COVID-19 Relief Fund. Du skal være sikker på at ditt bidrag går direkte til de trengende.

Husk at du også kan bidra med Zakat, Kherat og Sadqa dersom du ikke har betalt enda. Ditt bidrag vil være til stor hjelp for de fattige og trengende i den velsignede måneden av Ramadan.

For å gi ditt bidrag kan du bruke Vipps eller kontooverføring. Vi oppfordrer alle til å betale innen 20. april 2020 for ikke å forsinke nødvendig hjelp.

LA OSS HJELPE DE MEST SÅRBARE
Vipps: 541073
Kontonummer: 1503.17.79720

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du er i tvil om.
Tlf: +47 938 75 335
E-post: irws@live.no

Med vennlig hilsen
Styret ved IRWS Norge