I Norge er vi på mange måter litt bortskjemt. Vi har store ferskvannsressurser og en velutviklet infrastruktur for vann og avløp.
Milliarder av mennesker har ikke tilgang på rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold. Det hemmer økonomisk vekst og fører til sykdom, død og konflikter.
Pakistan står på kanten av en økologisk katastrofe. Offisielle anslag viser at landet står overfor en «uomtvistelig mangel» på vann i 2025, dersom forbruket fortsetter som i dag. I 2025 vil hver innbygger få mindre enn 500 kubikkmeter vann i året, en tredel av det som er tilgjengelig i dagens svidde Somalia, ifølge FN.
Regjeringen tokk initiativ for å bygge ut infrastrukturen i vannsektoren er av største viktighet, og det haster.
Bruk muligheten til å støtte en god sak, som kanskje er et av de viktigste sak for å redde våre kommende generasjoner.

IRWSN samler penger for Diamer Basha & Mohmand Dam,
Dere kan bruke bankkonto: 1503.17.79720 eller Vipps: 541073