Vi nærmer oss Pakistansk dag «23. mars» og styret i IRWS har allerede startet planlegging for programmet. I den forbindelse ønsker vi navn på barn som ønsker å være med på å synge nasjonalsanger, holde taler, skuespill slik at vi kan registrere dem. På grunn av tidsskjema har vi mulighet til å velge 5-7 barn. Send barnas video på WhatsApp / Viber til 40486838.

PS: Vi trenger ikke navn på barn som kan lese Tilawat-e-Koran Pak og Naat Shareef.
Frist: 15.03.2020

Vi arrangerer også tegne konkurranse mellom barn (5-12 år) Send gjerne per post/E-post (irws@live.no) eller lever barnas tegninger på A3 ark før 15.03.2020. Husk å skrive navn og kontaktnr på tegningen (på baksiden).
Styret skal velge fem tegninger og skal dele gaver til dem. Alle tegninger blir hengt opp på arrangementet.
For å levere tegning, ta kontakt med en av styremedlem eller rådgivergruppe. Besøk websiden for kontakt informasjon til Styret / Rådgivergruppen