Islamabad Rawalpindi welfare society

Islamabad Rawalpindi Welfare Society Norway er en frivillig organisasjon. Organisasjonen ble stiftet i 1991. Vi jobber med informasjon og forebyggende arbeid. Vi har ca. 1000 medlemmer. IRWS tildeler også hvert år en ærespris til den eller de som viser særlig stor innsats innenfor forebyggende- og brobyggings arbeid. Society har alltid vært opptatt av en rekke ulike samfunnsrelaterte problemstillinger, det være seg kriminalitet, tvangsekteskap, valgdeltakelse blant minoriteter, diskriminering på boligmarkedet eller utfordringer knyttet til utdanning.

IRWS er bygd opp etter demokratiske verdier: Styret blir valgt for to år om gangen og dette skjer ved generalforsamling. Samtlige medlemmer blir informert om møte pr. brev og sms. Alle får like muligheter til å bidra frivillig til den jobben som society gjør.  Vi prøver til enhver tid å inkludere og å legge tilrette for medlemmene våre, slik at alle kan delta og bidra i vår organisasjon. Society legger stor vekt på åpenhet og innsyn i egen organisasjon, det gjelder både demokratiske prosesser og økonomiske disposisjoner. Vi bidrar også med forskjellige sosiale aktiviteter, og i noen tilfeller hjelper vi også medlemmene økonomisk, dette gjelder da i den vanskelige tiden når noen av deres kjære går bort.


Formål

Begravelse hjelp

Brobygger i det norske samfunnet

Forsamlinger


Styre

Ch. Nazar Khan

Styreleder

Muhammad Naseer Bashir

N. Leder

Raja Khuram Iqbal

G. Sekretær

Raja Yasir Fiaz

N. Sekretær

Malik Bilal Zafar

Finans Sekretær

Muhammad Faisal

Informasjon Sekretær

Raja Zulqurnine Ali

IT Sekretær

Mukhlis Rehman

Vara 1

Muhammad Faizan Gulfaraz

Vara 2